14 6 1 2 5 3 4

Sunsupply, gevestigd aan Ommeresstraat 57, 7731 XD Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ommeresstraat 57
7731 XD Ommen
Tel. 0529-466891
Kvk nr. 08175309
https://www.sunsupplyzonwering.nl

Ton van Straten is de functionaris gegevensbescherming van Sunsupply, hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sunsupply verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sunsupply verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Sunsupply verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Sunsupply neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sunsupply) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sunsupply bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sunsupply, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Sunsupply verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sunsupply blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sunsupply gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunsupply en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sunsupply wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sunsupply neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via . Sunsupply heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Website up-to-date.

Sunsupply Zonwering: specialist in zonneschermen, rolluiken, screens, terrasoverkappingen, binnenzonwering en horren.

Sunsupply Zonwering Ommen


Bepaal hoeveel zon, schaduw of wind u in huis of op uw terras wilt hebben, met de producten van Sunsupply Zonwering.

De mooiste oplossing voor thuis en op de zaak
Sunsupply Zonwering werkt uitsluitend op afspraak. Wij komen bij de mensen thuis om de situatie te bekijken, de wensen en voorkeuren te inventariseren en de klant van het beste advies te voorzien. Met onze jarenlange ervaring en vakkennis kunnen we u de mooiste oplossingen bieden. Uiteraard met een zo goed mogelijke prijs/kwaliteitverhouding.

Zonwering voor binnen en buiten
Wij leveren: terrasschermen, knikarmschermen, uitvalschermen, markiezen, screens, zip-screens, rolluiken, horsystemen, raamhorren, plisséhordeuren, aluminium overkappingen, houten overkappingen, garagedeuren, sectionaaldeuren. Samen met u selecteren we de producten die in uw situatie het beste rendement opleveren.

Voor particulieren en bedrijven
Sunsupply Zonwering staat voor kwaliteit. Voor particulieren en bedrijven. Wij werken uitsluitend met kwalitatief hoogstaande merken waaronder Heroal, Velux, Betalux, Somfy, Unilux, Dickson, Swela, Sattler, Tibelly, Docril en Ferrari.

Bent u op zoek naar een maatwerkoplossing voor huis of tuin?
Neem dan contact op met Sunsupply Zonwering, specialist in zonwering in Ommen (Vechtdal), Overijssel.

Speciale kortingsactie! 

 

Gaat u bouwen of verbouwen? Bent u verhuist of gaat u verhuizen? Sunsupply denkt mee! Betrek ons zo vroeg mogelijk bij uw (ver)bouw plannen en maak gebruik van onze speciale kortingsactie:


Paas aanbieding